Case StudySmart CityTransport Publiczny

Krytyczne procesy dla komunikacji miejskiej | Case Study -Tramwaje Warszawskie

2 Min.

Planowanie transportu publicznego jest złożonym procesem, który opiera się na szeregu danych i ich modelowaniu w celu prognozowania przyszłych trendów tranzytowych. Rozkład jazdy musi być tak skonstruowany, aby czas oczekiwania na środek komunikacji był relatywnie krótki a podane informacje stale aktualne.

Krytyczne procesy takie jak min. zmiana rozkładu jazdy są w stanie spowolnić przepływ informacji a tym samym wygenerować większe koszty na każdym etapie wdrażania nowego contentu na przystankach.

Aby zaspokoić zapotrzebowanie na lepsze usługi przewozowe, nowoczesne Smart City zaczynają poszukiwać innowacyjnych podejść do planowania transportu publicznego, procesów tranzytowych i szybkiego wdrażania informacji w miejscach docelowych.  

Etapy procesu planowania transportu publicznego  

Planowanie transportu publicznego jest skomplikowanym, wieloetapowym procesem, w którym wykorzystuje się zebrane zestawy danych i ankiety do prognozowania przyszłych potrzeb transportowych. Inżynierowie oceniają takie zmienne, jak początek trasycel podróży, sposób podróżowania, korekty i kontrole, wydruki i ich dystrybucja aby określić zmiany w infrastrukturze przewozowej.

Krytyczne procesy spowalniające i generujące koszty w transporcie publicznym na przykładzie TW

Prawdopodobnie jednym z największych wyzwań stojącym przed transportem publicznym, jest zmiana papierowych rozkładów jazdy. W momencie konieczności zmiany informacji na przystankach, w grę wchodzi wiele czynników: czas wdrożenia, sprawdzenie ewentualnych błędów w wydruku, sam wydruk oraz dystrybucja w kliku do kilkunastu punktach na terenie całego miasta.

Przed wdrożeniem Welliot city w Tramwajach Warszawskich, pracownicy byli obciążeni wieloma skomplikowanymi procesami, co także generowało wysokie koszty aktualizacji całej infrastruktury informacji miejskiej.

 

Rozwiązania krytycznych procesów w transporcie publicznym   

Zmiany w rozkładach wynikają min. z prowadzonych remontów, zmian/utrudnień na drogach czy konieczności zmiany trasy tramwaju. To wszystko generuje wysokie koszty jak również sporo skomplikowanych procesów logistycznych od opracowania samej zmiany, przez druk, odebranie materiałów z drukarni po ich dystrybucję i harmonogram, gdzie aktualizacja została już wywieszona. Nie wszystkie z tych zmian mogą zostać wprowadzone na czas, przez co informacja pasażerska nie jest tak dokładna jak być powinna.  

Technologia “zastępująca” człowieka?
 

Nasze Welliot city – e-papierowe wyświetlacze usprawniły i kompletnie wyeliminowały konieczność opisywanych procesów. Posiadany już przez Tramwaje Warszawskie system łączy się po API z ekranem Welliot na konkretnym przystanku, co pozwala na zmianę rozkładu oraz informację o wypadkach czy opóźnieniach w czasie rzeczywistym.  

Dzięki wdrożeniu e-papierowych rozkładów jazdy możliwe jest zastąpienie terenowej pracy ludzkiej na scentralizowaną – polegającą na nadzorowaniu i aktualizacji rozkładu jazdy dla każdej z linii tramwajowych w systemie informatycznym. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania dla Smart City, niwelujemy nie tylko koszty wydruku i konieczność manualnej zmiany informacji w każdym punkcie, ale również zapobiegamy wycince drzew, oraz emisji gazów cieplarnianych = ograniczamy ślad węglowy.

Mówi dyrektor techniczny Adam Kaliszewski z Ediko. 

Czy technologia zastępuje pracę człowieka? Tak, ale człowiek w całym procesie odgrywa kluczową rolę. Rozwiązania dla inteligentnych miast idą w parze z inteligentnym zarządzaniem zasobami ludzkimi.  

Bądź z nami na bieżąco!

Zasubskrybuj by być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata technologii e-papieru.

Dodaj komentarz